Reserveolie

Bij Matteüs 25:1-13

Discipline, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, een lange adem. Woorden die horen bij topsport. Maar ook bij de geestelijke weg.

Vaak begin je aan iets nieuws met tintelende verwachting, blakend van energie. Je stroomt over van enthousiasme. Het is lente in je hoofd, in je lijf. Er gaat iets prachtigs groeien in jou, in je leven. Je ziet de knoppen op barsten staan en je kunt eenvoudig verder kijken: ze zullen opengeduwd worden van binnenuit, er komt bloesem uit, dat prachtig bloeit, bladgroen, dat schaduw geeft in de warme zomer … Je ziet het al helemaal voor je. En hup, daar ga je. Je springt er vol in – in dat nieuwe begin.

Tien meisjes zijn genodigd op een bruiloft. Ze mogen de bruidegom binnenhalen. Langs de weg wachten ze hem op. Hun olielampjes branden, zodat ze kunnen zien en gezien worden in het donker. Het duurt maar en het duurt maar. Het wachten valt hen lang en ze vallen in slaap. De vlammetjes van hun lampjes worden kleiner en kleiner. Dan worden ze wakker van geroep: ‘Daar komt de bruidegom!’ Haastig pakken de meisjes hun lampjes. O! Olie op. Vijf zijn zo verstandig geweest om reserveolie mee te nemen, vijf staan met lege handen en in het donker. Terwijl de laatsten haastig nieuwe olie gaan kopen, halen de andere meisjes de bruidegom binnen. De deur sluit achter hen, de andere meisjes komen te laat.

Iets nieuws beginnen is eenvoudig. Je laat je meevoeren op je enthousiasme. Maar iets volhouden – dat is andere koek. Het is wijs om, voordat je op weg gaat, te bedenken wat jouw reserveolie is. Hoe jij de discipline opbrengt om door te zetten. Wees erop voorbereid dat het wellicht allemaal wat langer duurt dan je verwacht. Het is niet altijd lente; na de zomer komen ook een herfst en een winter. Je geloofsleven gaat niet altijd over groene, grazige weiden, maar ook door dor land. Dan heb je reserveolie nodig. Een lange adem.

Kies één ding, waarvan je inschat dat je het kunt volhouden, ook als het beginnersenthousiasme geweken is. Meditatie, bijbel lezen, gebed … Spreek af met jezelf wat je doet, waar, wanneer, hoe vaak en voor hoe lang. En doe het vervolgens ook. Houd vol. Veranker het in je dagelijks leven – een vast moment, een vaste plek. Zo kom je gemakkelijker de winter door.

Wil je meer blogberichten lezen? Ga naar Blog: Parelduiken in de bijbel