Publicaties

Van de hand van Marga Haas verschenen:

Evelyn Underhill: Het spirituele leven. Mystiek voor het dagelijks bestaan.
KokBoekencentrum, 2019.
ISBN 9789043531504
Paperback, 80 pagina’s.
€ 17,99
Ook als e-book verkrijgbaar (€ 9,99)
Vertaald door Renata Barnard en Marga Haas

Verkrijgbaar bij uw boekhandel of via bijvoorbeeld boekenwereld.com.

Evelyn Underhill (1875-1941) was in haar tijd een van de meest gelezen auteurs over spiritualiteit. Als geen ander weet ze in toegankelijke bewoordingen te schrijven over mystiek en religieuze ervaring.
In deze bundel daagt Underhill de lezer uit om zijn leven in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf staand, maar als onderdeel van het grote geheel van het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt de lezer aan stappen te zetten op de geestelijke weg. Maar welke stap een mens ook zet, het is vruchteloos als die niet óók doorwerkt op alle andere lagen van het bestaan, tot aan het dagelijkse leven, werk en politieke keuzes toe.
Underhill put uit diepgravende studie van de christelijke mystiek. Haar horizon is echter breed; de spirituele dimensie van onze werkelijkheid is immers door iedereen te ervaren, niet alleen door christenen. Velen zullen zich herkennen in haar woorden – ook mensen die zich niet meer thuis voelen in de kerk.
De theologen Renata Barnard en Marga Haas verzorgden een eigentijdse en frisse vertaling van dit kleine meesterwerk. Deze bundel is geschikt voor persoonlijke verdieping, maar ook om in een groep te lezen en te bespreken.


Parelduiken.
52 bijbelse verrassingen voor het hele jaar.
KokBoekencentrum, 2018.
ISBN 9789023954453
€ 15,99
Ook als e-book verkrijgbaar (€ 6,99)

Verkrijgbaar bij uw boekhandel of via bijvoorbeeld boekenwereld.com.

Geïnspireerd door meditatie, de christelijke mystici en de deuken en barsten die zij in haar eigen leven opliep, presenteert Marga Haas oude bijbelteksten zo fris en sprankelend dat ze mensen van nu op een nieuwe manier aanspreken. Eerlijk, open en ontwapenend. Parelduiken bevat 52 korte overwegingen – een voor elke week op het ritme van het jaar. Ze geven stof tot nadenken en vragen erom herlezen te worden.

‘In heldere, korte stukjes worden belangrijke mystieke inzichten vertaald naar het gewone leven, zodat je een vermoeden van Leven krijgt.’ – Jean Jacques Suurmond


God en ik, wij zijn één.
Veertig dagen met Meester Eckhart.

Meinema, 2e druk, 2017.
ISBN 9789021143828
€ 14,99
Ook als e-book verkrijgbaar (€ 5,99)

Verkrijgbaar bij uw boekhandel of via bijvoorbeeld boekenwereld.com.

Meester Eckhart leefde zeven eeuwen geleden, maar zijn woorden zijn onverminderd actueel. Deze mysticus combineert een grote liefde voor God met een scherp inzicht in de menselijke ziel. Voor wie verdieping zoekt, is Eckhart een onmisbare wegwijzer. In deze bundel maakt de lezer in veertig dagen kennis met zijn werk. Begin de dag met een citaat van Meester Eckhart, eindig de dag met een korte meditatie van de hand van de auteur. Samen brengen zij de lezer telkens een stap verder op de weg naar binnen.
Speciaal aanbevolen als persoonlijke verdieping tijdens de veertig dagen op weg naar Pasen.