Welkom!

Steeds meer van binnenuit leven. Zo verwoord ik het verlangen waar ik me sinds mijn veertigste bewust van ben. In mijn geval betekende dat dat ik eerst naar binnen moest om het daar te leren kennen. De stilte en de mystici hielpen mij op die weg – en nog steeds. Ze brengen me ziel-inwaarts, naar de plek ‘waar God en mens elkaar raken’. Daar leg ik mijn oor te luisteren. Ik leer steeds meer om vanuit die kern te leven. Ik luister overdag naar de feed back die emoties me geven en ’s nachts naar wat mijn dromen me vertellen. Zo raakt mijn ‘buiten’ steeds meer afgestemd op die stem van binnen.

Ik ben opgegroeid in een christelijke traditie. De bijbelverhalen zijn voor mij een richtingwijzer naar de ene Bron van al wat is. Hoe mijn weg ook gaat, tot nu toe herken ik mijn spoor nog steeds in die oude vertellingen. Ze bemoedigen me om voort te gaan; daarom blijf ik me erin verdiepen. Dat doe ik onder andere op mijn blog, Parelduiken in de bijbel. Elke twee weken een korte overweging. Wil je geen uitgave missen? Abonneer je dan en ontvang de blogs in je mailbox. Dat kost niets. Je vindt het aanmeldformulier in de menubalk.

Op deze website vind je, naast mijn Publicaties, ook mijn bezinningsaanbod. Ik ben gastvoorganger in een beperkt aantal gemeentes en geef retraites in het Dominicanenklooster in Huissen. Zie bij Agenda.

Meester Eckhart is voor mij een belangrijke wegwijzer. Ik schreef een bundeltje met toegankelijke, korte overwegingen bij citaten uit zijn werk. Daarover lees je meer bij Meester Eckhart.

Op de pagina Over Marga Haas vertel ik over mijzelf.