Met heel je kracht

Bij Marcus 12:30

Even was het Hemelvaart. Ik gaf een lezing over Meester Eckhart. Ik vertelde dat Eckhart God de oergrond van ons bestaan noemt. De grond waaruit ons bestaan en al het bestaan voortkomt. En omdat beeld een andere toegang geeft tot dezelfde inhoud, tekende ik het ook. Ik gaf op een flipover de werkelijkheid schematisch weer; in lagen. De onderste laag: de oergrond waaruit alles voortspruit. De bovenste: de laag van de zintuiglijke ervaring, van ons lichaam, van ons dagelijks leven. En daartussen, van boven naar beneden, de lagen van het verstand, het hart en de ziel.

Aan het einde deden we een rondje. Wat neem je mee naar huis? Een deelneemster vertelde dat het schema haar hielp om geaard te blijven. ‘Ik ben geneigd om als ik over spirituele zaken nadenk, te gaan zweven’, zei ze. Ze keek naar boven en ik zag haar aandacht als het ware in de hemel verdwijnen. En ik voelde hoe gemakkelijk ik me liet meevoeren. Even was het Hemelvaart.

Inderdaad, het is een gevaar dat aan het ontwikkelen van een geestelijk leven kleeft. Dat het een vlucht is. Dat het losraakt van je hele concrete dagelijkse bestaan, hier en nu. En dat je spiritualiteit los raakt van je dagelijks leven. Alsof het een apart gebied is, dat niets met de werkelijkheid van je bestaan te maken heeft. Maar de grote mystici benadrukken nou juist (en ze leven het ook voor) dat spiritualiteit ín het dagelijks leven te vinden is. In de diepte van je hele gewone dagelijkse dingen. Meester Eckhart noemt dat ‘doorbreken’. Het laag voor laag afpellen van een heel concrete ervaring, zodat je steeds verder de diepte ervan kunt peilen. En uiteindelijk vind je in of onder alles de oergrond, God zelf.

Juist op die paar vierkante centimeter aarde waarop je loopt, juist in je hele gewone dagelijkse leven, je werkzaamheden, je huishoudelijke klussen, het praatje met de buurvrouw, juist in datgene wat jou overkomt, of het nu vreugde is of lijden – juist daarin is God te vinden. In het helemaal doorleven van dat wat op jouw weg komt. Niet ervoor wegvluchten, maar helemaal in het hier en nu zijn – daarin kun je de diepte van het bestaan peilen.

Heb God lief, zegt Jezus als hem gevraagd wordt alle geboden even samen te vatten. Heb God lief en doe dat met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand én heel je kracht. Alle vier de lagen van je bestaan doen mee. Móeten meedoen. Jezus vraagt je niet om je dagelijks leven te negeren, het onbelangrijk te vinden of wat dan ook. Nee, het hoort er helemaal bij, met alles wat het met zich meebrengt. Je lichaam, je zintuigen, tijd en ruimte, de natuur met haar seizoenen, het voortdurend veranderende leven om je heen. Je saaie bezigheden, je opwindende avonturen. Alles wat op het fysiek waarneembare niveau plaatsvindt, heb daarmee God lief. Ervaar het helemaal en laat het voor jou toegang zijn tot het goddelijke, tot de oergrond.

Wil je meer blogberichten lezen? Ga naar Blog: Parelduiken in de bijbel