Je bent tien munten

Bij Lukas 15:8-9

Een kleine, maar fijne gelijkenis. Een vrouw heeft tien drachmen, tien munten. Ze is er eentje kwijt. Ze steekt de lamp aan, veegt haar hele huis schoon en zoekt alles af. Ze vindt hem en haar verzameling is weer compleet.

Die tien munten, dat is een beeld. Die tien munten – ze staan voor de vrouw zelf. Die tien munten staan voor ieder mens. De vrouw hééft niet tien munten, ze ís tien munten. Jij en ik, wij zijn tien munten. Tien munten! Twee handen vol, een rond getal. Als er een munt ontbreekt, zijn we incompleet. Dat is een naar gevoel. Het knarst en wringt en geeft onrust en onvrede. Ik mis iets!

Als we ons incompleet voelen, gaan we zoeken. Meestal zoeken we buiten. We gaan er bij wijze van spreken op uit om dat te zoeken wat ons ontbreekt. We zoeken onze vervulling in een ander, in een relatie bijvoorbeeld. Of in werk. Of in verre reizen. Of we eten of drinken of kopen ons gevoel van onvervuldheid weg. Dat geeft geen echte vervulling, want je vindt wel iets en dat geeft wel enige bevrediging, maar die vervliegt snel en dan begint het hele circus van voor af aan. De enige manier om ons echt compleet te doen voelen is dat wat de vrouw ons laat zien: de lamp aansteken, ons huis schoonvegen en zoeken.

Op het gevaar af dat het je gaat duizelen: ook het huis, dat staat voor de vrouw zelf. Ook het huis, dat staat voor ieder mens. De vrouw wóónt niet in een huis, ze ís een huis. Jij en ik, we zijn een huis. En ín dat huis is de ontbrekende munt te vinden. Maar daar moet je wel iets voor doen. Je moet het hele huis doorzoeken. Alle hoeken en gaten, onder de kast, achter het gordijn – werkelijk overal kan de munt liggen. Je zult wellicht ook op plekken moeten zoeken waar je niet vaak komt. Waar het donker is. Of stoffig. Of muf ruikt. Waar je afkeer van hebt of bang voor bent misschien. Je hele huis, je hele binnenkant moet je doorzoeken om compleet te worden. Alle krochten van je ziel beschijnen met de lamp. Degelijk zelfonderzoek, dus.

Je hoeft er niet op uit om te zoeken wat je ontbreekt en werkelijke vervulling te vinden. Werkelijke vervulling is alleen aan je binnenkant te vinden. Werkelijke vervulling is helemaal zijn wie je ten diepste bent. Samenvallen met wie je bent. Je niet anders voordoen of een masker dragen of een te grote jas of een pantser, maar je vrij voelen om te zijn wie je bent. Precies díe tien munten zijn die je bent.

Wil je meer blogberichten lezen? Ga naar Blog: Parelduiken in de bijbel