Gerstebrood

Bij Johannes 6:1-15

Volgende week donderdag is het Witte Donderdag. Die avond wordt op vele plekken de Maaltijd gevierd. Het brood wordt genomen, de dankzegging wordt erover uitgesproken, het wordt gebroken en gedeeld.

Het doet mij denken aan het verhaal over de wonderbare spijziging. Vijfduizend mensen hebben zich verzameld rond Jezus. Het is etenstijd. Een jongetje komt naar de leerlingen toe en laat zien wat hij heeft: vijf gerstebroden en twee vissen. De leerlingen mompelen nog: ‘Wat hebben we dáár nou aan?’, maar Jezus opent de maaltijd. Hij neemt een brood, spreekt de dankzegging erover uit, breekt het en deelt het uit. En vijfduizend mensen worden verzadigd.

Er staat expliciet bij dat het om gerstebrood gaat. Dat bevreemdt mij. Waarvan het brood gemaakt is – dat is toch niet van belang? Toch wel, want wat blijkt: gerst was het goedkoopste graan in die tijd. Een kilo tarwe kostte evenveel als drie kilo gerst. Het werd zelfs als diervoeder gebruikt. Armeluisvoedsel, dus. Gerst was het meest nederige ingrediënt voor brood.

Als wij eerlijk naar onszelf zouden kijken, zouden we zien dat we behoorlijk op dat gerstebrood lijken. Wij stellen, het spijt me als ik je onaangenaam raak, niet zoveel voor. Heb je wel eens foto’s gezien van de ruimtetelescoop Hubble? Het heelal is onvoorstelbaar, onmeetbaar groot en onpeilbaar diep. De aarde is maar een stofje in dat hele universum. En wij zijn maar een stofje op onze planeet. Welbeschouwd zijn we nagenoeg niets.

Maar dat is niet het hele verhaal. Want als wij zouden doen wat dat jongetje doet … In alle eenvoud en oprechtheid biedt hij dat wat hij heeft aan en geeft hij het uit handen. En Jezus vormt dat beetje brood om tot overvloed. Als wij dat wat wij voorhanden hebben – en dat is onszelf, ons eigen leven, dat bezien op het universum zo weinig voorstelt – als wij dat in alle eenvoud en oprechtheid aanbieden aan God … Als wij onszelf geven en als God ons aanneemt, de dankzegging over ons uitspreekt, ons breekt en deelt …

Stel je eens voor! Vijf gerstebroden, het meest nederige voedsel dat er is, is voldoende om vijfduizend mensen te eten te geven! Wat zal Hij dan wel niet met óns kunnen doen!?

Wil je meer blogberichten lezen? Ga naar Blog: Parelduiken in de bijbel