Christus dienen

Bij Matteüs 25:42-44

Aan het einde van het kerkelijk jaar worden er in de kerk heftige teksten gelezen. ‘Als de Mensenzoon komt, zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de bokken van de schapen scheidt. De schapen rechts, de bokken links.’ De schapen beërven het koninkrijk, want ‘ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’. Tegen de groep links zegt de Mensenzoon: ‘Jullie zijn vervloekt, want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken.’ Ik schreef al: heftige teksten.

De mensen links trekken hun wenkbrauwen op. ‘Wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig en u niet gediend?’ Opvallend dat juist de mensen die het níet doen, het woord ‘dienen’ in de mond nemen. Blijkbaar waren zij er wel op uit om Christus te dienen. Dat pleit voor hen. Maar deze mensen staren zich blind op zijn uiterlijke verschijning. Ze zien Christus als een concrete, fysieke Heer. Een mens, een persoon. Iemand die ze zouden kunnen aanraken. Iemand die ze willen dienen, omdat ze ervan uitgaan dat dat hen wat zal opleveren … Het eeuwig leven, het koninkrijk, hoe je het maar noemen wilt.

Maar Christus is geen uiterlijke Heer en Heiland. Christus is niet iets of iemand buiten jou, een ander mens. Wil Christus al Heer en Heiland zijn, dan ín jou. Christus, die met ontferming bewogen wordt over al die mensen die leven, maar geen weet hebben wie ze ten diepste zijn, geen weet hebben van waar ze vandaan komen, geen weet hebben van de spirituele dimensie van ons bestaan, waarin wij allen met elkaar verbonden zijn.

Als je kunt leven vanuit die eenheid, dan beërf je het koninkrijk. En dat is niets anders dan dat je ogen opengaan voor iets dat al zo is. Je komt niet in een andere ruimte of in een andere werkelijkheid, maar je gaat de spirituele dimensie van ons bestaan herkennen. En wat je ook maar doet van daaruit, vanuit die met ontferming bewogen Christus in jou, het kleinste van het kleinste – een stukje brood, een slokje water – dat breng je in het bereik, in de stroom van het koninkrijk. En wat in die stroom wordt gebracht, krijgt de kwaliteit van de eeuwigheid.

Wil je meer blogberichten lezen? Ga naar Blog: Parelduiken in de bijbel