Over Marga Haas

God speelde altijd al een grote rol in mijn leven. Of misschien niet zozeer God, maar godsdienst en kerk – en ik dacht dat dat hetzelfde was. Ik groeide op in een predikantsgezin en bezocht (behalve in mijn puberteit) elke zondag de kerk, ik ging met een kleine omweg theologie studeren en werd gemeentepredikant. Ik nam het serieus, het geloof. Maar de manier waarop ik het geloof beleefde, liet ruimte voor verdieping. Dat is te licht geformuleerd; iets in mij hunkerde naar verinnerlijking.

Toen ik veertig werd, gaf ik mezelf de stilte cadeau. Voortaan begon ik elke werkdag met twintig minuten meditatie. Het is wonderlijk hoeveel zoiets eenvoudigs als stil zitten en proberen tot stilte te komen aan ommekeer en groei teweeg kan brengen. Het heeft mijn leven in de loop der tijd compleet veranderd. Het draait niet meer om mij en verrassend genoeg voelt dat als een bevrijding. Het is een stuk eenvoudiger geworden om mijn dagelijks leven te leiden en ook dat is een opluchting. Waar ik mezelf vroeger ervoer als afgescheiden van andere mensen, zie ik nu steeds meer de fundamentele eenheid. Waar ik vroeger bang was om mijn eigenheid te verliezen, denk ik nu: hoe minder ik, hoe meer ruimte voor God in mij. En hoe meer ik mijn oude zelf verlies, hoe meer Marga ik me voel. Ik kom steeds meer thuis.

Ik verdiepte me in het werk van christelijke mystici. Zij schrijven over het ervaren van God en hoe dat hun leven richting geeft en helderheid. Hoe zij de grote stormen in hun leven doorstaan door innerlijk een houding van onthechting aan te nemen. Hoe hun leven vruchtbaar is geworden voor zovelen na hen. Dit alles uiteraard niet zonder geworstel en innerlijke strijd.

Mijn reis op het meditatiebankje en langs de mystici laat zijn sporen na in mijn geloofsbeleving. De bijbelverhalen openen zich op een nieuwe manier en een ander perspectief blijkt mogelijk. In de blog op deze website en in mijn publicaties doe ik een poging dit alles onder woorden te brengen.


Ik ben geboren in 1972 en woon met man en zoon in Middelburg. Daar werk ik als geestelijk verzorger in het hospice. Onze dochter is inmiddels het huis uit.

Wil je meer weten over mijn educatieve en professionele achtergrond, kijk dan op LinkedIn.


Marga in beeld en geluid

Te gast bij Annemiek Schrijver in De Verwondering (20 december 2020): klik hier.

Online miniretraite voor Dominicanenklooster Huissen over het kunstwerk ‘Adam zwemt’ van Janpeter Muilwijk (20 minuten): klik hier.

Online kerstoverweging voor Dominicanenklooster Huissen: klik hier.

Online overweging voor Stille Zaterdag voor Dominicanenklooster Huissen: klik hier.

Online overweging voor Paasochtend voor Dominicanenklooster Huissen: klik hier.