Meester Eckhart

‘Het eigenlijke leeft in het binnenste van de ziel.
Daar zijn alle dingen voor jou tegenwoordig,
innerlijk levend en zoekend
en op hun best en in hun zuiverste vorm.
Waarom bespeur je daar niets van?
Omdat je er niet thuis bent.’

Meester Eckhart (1260-1327)

Op mijn geestelijke weg kwam ik in een spagaat terecht. Op zondag zat ik in de kerk en hoorde ik over God – of eigenlijk vaak over de etiketten waarmee hij beplakt was. Door de week zat ik op mijn meditatiebankje en ging ik verder op mijn weg naar binnen. Ik had zelf het gevoel dat het met elkaar te maken moest hebben, maar hoe? Een zoektocht leidde me naar het werk van Meester Eckhart, een mysticus van rond 1300. Hoe ondoorgrondelijk zijn woorden soms ook zijn, hij is voor mij een brug. Hij verbindt de oever van bijbel en geloof met de oever van mijn ervaring en geestelijke ontwikkeling. Eckhart neemt mij aan de hand en daagt mij uit om steeds verder de weg te gaan van verstilling, loslaten en leeg worden, om zo steeds meer ruimte te maken voor God in mij, door mij heen.

omslaggodenik

God en ik, wij zijn één. Veertig dagen met Meester Eckhart.
Meinema, 2e druk, 2017.
ISBN 9789021143828
€ 14,99
Ook als e-book verkrijgbaar.